Kariera w Naturopatii

MISTRZOSTWO W NATUROPATII, to ciągłe udoskonalanie umiejętności terapeutycznych i spełnianie się na co dzień w tym fantastycznym zawodzie - oto Twój CEL, a zaczynasz go realizować w momencie podjęcia decyzji rozpoczęcia kształcenia w naszej Akademii.

Do tego celu drogę najbardziej optymalną i możliwie najkrótszą pokażemy Ci, i jeśli chcesz – poprowadzimy krok po kroku.

Zapisz się do Szkoły Naturopatii

image

Dla osób, które wybierają tę Drogę wskazujemy etapy, które trzeba przejść:

1. Ukończyć roczny kurs umożliwiający zdobycie umiejętności zawodowych naturopaty kod zawodu: 323009. NPKU Akademia Drogi Do Zdrowia wystawi Ci tytuł zawodowy: HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII.

Dlaczego holistyczny?

Holistyczny oznacza posiadanie szeregu różnych umiejętności terapeutycznych pozwalających na znalezienie przyczyn i następnie minimalizowanie i ostatecznie likwidowanie wielu dysfunkcji organizmu określonej osoby, w jednym niezbędnym czasie i w Twoim – a nie innych - gabinecie.

Kierunek Misji jaką ma do wypełnienia Naturopata - każdy Kursant naszej Akademii otrzyma w formie informacji pisemnej w pierwszym dniu Kursu. Przesłanie to opracowane przez Akademię Drogi Do Zdrowia zapisane jest w formie dokumentu o tytule: „KODEKS DOBRYCH PRAKTYK NATUROPATY” . Kodeks, po potwierdzeniu przyjęcia jego postanowień poprzez złożenie własnoręcznego podpisu, Absolwent Akademii otrzyma w stosownej formie, poświadczonego dokumentu. Nastąpi to w uroczystym dniu wręczania dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uzyskanie uprawnień zawodowych Naturopaty.

Akademia posiada porozumienie z Izbą Rzemieślniczą w Szczecinie. Oznacza to, iż po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Izby zdobywamy pierwszy istotny w karierze Naturopaty tytuł państwowy: Czeladnik Naturopata.

Dalszy czas Twojego rozwoju, to - równolegle z własną praktyką w gabinecie opartą na realizowaniu holistycznych terapii i doradztwie w zdrowieniu – dalsze dokształcanie oraz przygotowywanie się do sięgnięcia po zwieńczający karierę - tytuł Mistrza Naturopatii.

W drodze do tytułu Mistrza

jeśli tylko zechcesz – możesz korzystać z naszej szerokiej i pozostającej w ciągłym rozwoju oferty szkoleń. Umożliwiamy uzyskanie następnych tytułów zawodowych i specjalności terapeutycznych, co w efekcie pozwali CI zdobyć tytuł Mistrza Naturopatii nadawany przez naszą Akademię.

Zapisz się na kursy rozszerzające

Pomożemy Ci także w przygotowaniu do zdobycia tytułu Mistrza Naturopatii o randze państwowych uprawnień zawodowych, co nastąpi po zdaniu stosownych egzaminów przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Szczecinie.

Uwaga najważniejsza dla Twojej DROGI MISTRZOWSKIEJ:

Nikt tak naprawdę nie tworzy Mistrza. Jesteś NIM od kiedy rozpoczniesz z rozmysłem, czystym sercem, miłością i wdzięcznością udoskonalać swoje przesłanie niesienia pomocy potrzebującym w zdrowieniu.

Dla takich ludzi utworzyliśmy Akademię MISTRZÓW i tylko tacy mogą wzrastać w prawdziwym Mistrzostwie