.
                                                                                                                                                                                    Primo non nocere - 
                                                                                                                                                                                    Po pierwsze nie szkodzić


                                                                                                                                                                                        HIPOKRATES

                                                                                     HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Tytuł zawodowy Naturopata posiada kod zawodu 323009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego  Akademia Drogi do Zdrowia uzupełnia  tytuł  NATUROPATA  o dookreślenie tożsame -  wyróżniające i wzmacniające :                „ HOLISTYCZNY SPECJALISTA”

Miano: HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII jest możliwe do uzyskania w Akademii Drogi do Zdrowia, po spełnieniu następujących wymogów:

1. należy posiadać udokumentowane potwierdzenie uprawnień zawodowych wydane przez placówki NPKU i CKZ , kursy prowadzone przez Mistrzów Naturopatii, a także inne szkoły publiczne w zakresie:

- akupunktura - kod zawodu: 323001

- refleksologia – kod zawodu: 323011

- hirudoterapia – kod zawodu 323090

- dietetyka – kod zawodu: 322001

- masażysta – kod zawodu: 325402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - i inne uprawnienie zawodowe z grupy średni personel zdrowia

                                                                                                                                                                                                                                                                 co najmniej trzy z w/w uprawnień zawodowych w tym bezwzględnie akupunktura ( klasyfikacja zawodu: 323001) i hirudoterapia (kod zawodu: 323090)


2. jak w punkcie 1. udokumentowane potwierdzenia UMIEJĘTNOŚCI w zakresie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - sztuka stawiania baniek lekarskich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - moksoterapia - termopunktura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - terapia manualna kręgosłupa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - klawiterapia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - pinoterapia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - suplementacja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - terapie wodorowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - konchowanie - świecowanie uszu i ciała,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - prądy selektywne ( wg. dra Jana Kwaśniewskiego),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - biorezonans – likwidacja pasożytów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - i inne

co najmniej pięć z w/w umiejętności.

3. Nadanie Miana : HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII nastąpi po zdaniu egzaminu przed powołaną w tym celu Komisją Egzaminacyjną .

UWAGA: Dla prowadzących działalność w zakresie NORMOBARII z jednoczesnym wdrażaniem programu 4 Filarów Długowieczności zgodnie z wytycznymi AKADEMII DŁUGOWIECZNOŚCI dra Jana Pokrywki, wymogi odnośnie uzyskania tytułu HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII są takie jak w punktach 1 do 3.                                                                         

     NATUROPATIA - z greckiego:  "choroba natury" -  jest medycyną alternatywną i komplementarną. W jej skład wchodzą różne metody leczenia określane jako  naturalne. Istotne jest to, że w narzędziach terapeutycznych korzysta również z  dobrodziejstw nowoczesnych metod i korzysta ze specjalistycznej aparatury. Naturopatia winna  charakteryzować się HOLISTYKĄ - co oznacza, że życie i zdrowie człowieka stanowi niepodzielną całość. Nader waże jest też to, aby podopieczny korzystający z usług tej medycyny prowadzony był w jednym czasie w zakresie likwidowania wszystkich dolegliwości.To przesłanie stanowi kwintesencję w kształceniu w NPKU Akademia Drogi do Zdrowia. W konsekwencji medycyna holistyczna za priorytet uznaje ustalenie przyczyn stanów różnych i różnego pochodzenia  dysfunkcji chorobowych.To zaś, nakazuje likwidację tych stanów, co równocześnie wyklucza koncentrowanie się na objawach. Holistycznie oznacza także - co jest niezwykle istotne - uznanie za jedność ciało, umysł, duszę i emocje. Ta równowaga,  to recepta na życie w zdrowiu i szczęściu i zgodnie z tym realizowany jest program kształcenia w NPKU Akademia Drogi do Zdrowia,

     Początki formalizowania naturopatii sięgają IX wieku Rozwijała się początkowo w NIemczechmza sprawą Benedykta Lusta, następnie wraz z żoną stworzyli  w stanie Nowy Jork centrum terapii naturalnych Youngborn Nature Health Resort. W tym czasie też utworzyli pierwszą szkołę Naturopatii. Około roku 1902 zrodził się termin " naturopathy" .W 2009r. Parlament Europejski uznał, że naturopatia jako medycyna naturalna jest równorzędna medycynie konwencjonalnej.

     W maju 2015 roku zawód Naturopata został wpisany na listę zawodów rzemieślniczych. Wydawane dyplomy mają charakter zaświadczeń - dokumentów unijnych.

     Na świecie istnieje mnóstwo szkół kształcących naturopatów. Istnieją między nimi spore różnice programowe dotyczące istoty nauczania jak też koncepcji kształtowania zawodu Naturopata. W Polsce jest podobnie. Dlatego przed wyborem decyzji wyboru placówki, dobrze jest zapoznać się z ich ofertą i naturalnie wybrać tę, która swoim programem, kadrą i modelem przygotowania do tego zawodu, spełnia Wasze  indywidualne preferencje.

     NPKU Akademia Drogi do Zdrowia przygotowuje do pozyskania PRAKTYCZNYCH  UMIEJĘTNOŚCI zawodowego stosowania HOLISTYCZNEJ  NATUROPATII tak, aby móc właśnie  holistycznie   objąć szerokim wachlarzem różnych terapii: DROGĘ PACJENTA DO ZDROWIA. Wielość nauczanych w naszej Akademii przedmiotów - terapii,  pozwala na indywidalny - celowany  ich dobór przy różnych dysfunkcjach i schorzeniach.
     Nasi  wykładowcy - to praktycy NATUROPATII,   posiadający w swoich gabinetach wieloletnie doświadczenie i sukcesy, przede wszystkim dlatego, że prowadzą swoich pacjentów w sposób holistyczny, a to umożliwia im  znajomość i umiejętność  wykorzystania  dużej liczby metod terapeutycznych znajdujących się w ich portfolio.

      Przesłaniem naszego  Zespołu  jest idea, by nie stosować terapii :  " bo to potrafię" - lecz ich dobieranie do indywidualnych i efektywnych metod kierujących pacjenta na właściwą i najkrótszą  drogę do zdrowia. Tak właśnie przygotowujemy naszych kursantów do wymagającej i  opartej na  dużej wiedzy praktycznej -  pracy HOLISTYCZNEGO SPECJALISTY NATUROPATII .

      Równie ważne w NPKU Akademia Drogi do Zdrowia,  jest wyposażenie naszych absolwentów w paradygmat, że HOLISTYCZNY SPECJALISTA NATUROPATII nie leczy , ma natomiast być MISTRZEM w pomocy pacjentowi tak,  aby ten mógł ustawić  swój UKŁAD ODPORNOŚCIOWY na pełne moce. Wówczas układ odpornościowy wprowadzi pacjenta na drogę samonaprawy, samoregulacji i samozdrowienia. Jak to zrobić - tego właśnie uczymy!!!

     Absolwenci poszczególnych kursów otrzymują dyplomy i certyfikaty oraz stosowne zaświadczenia potwierdzające ich wiedzę i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. ( Tekst jednolity: Dz.U.2019 poz 652 )

Nasze strony partnerskie: